torsdag 30 mars 2017

Hekla klar för utbrott?

Vulkan Hekla på Island
Vulkanen Hekla är en av de mest aktiva vulkanerna på Island. Sedan 1970 har fem vulkanutbrott förekommit, det senaste år 2000. De har alla varit relativt små och ofarliga, men eftersom det nu gått 17 år sedan det senaste utbrottet, så kan man befara att ett större utbrott kommer nästa gång.
Utbrottet år 1947 var det största som man har dokumenterat i den isländska vulkanhistorien. Det pågick i 13 månader. Det började den 29 mars och det är således dessa dagar 70 år sedan detta stora utbrott. Före det led 102 år sedan föregående utbrott.

Ökat tryck

Vetenskapsmännen följer noggrant med Hekla. Olika typer av instrument mäter markytans nivå, trycket i magmabehållaren under, rörelser i jordskorpan o.s.v.
Geologen Páll Einarsson vid Islands Universitet är en av de mest sakkunniga.
- De flesta mätningar som vi har tillgång till nu pekar på att Hekla är redo för utbrott, men vi kan inte säga vad som utlöser ett sådant, säger han.
Trycket i magmabehållaren under vulkanen är högre nu en före de två senaste utbrotten, 1991 och 2000. Det är inte möjligt att förutsäga om ett utbrott kommer nu, men i allmänhet är det med kort varsel som utbrott kommer.

Ändrat mönster

Páll Einarsson säger, att det är vanligt att stora utbrott, liksom det år 1947, förändrar vulkaners utbrottsmönster. Efter det stora utbrottet 1947, som alltså kom 102 år efter föregående utbrott, har utbrotten kommit tätare, 1970, 1980, 1990, 1991 och år 2000.

Här är en arikel på engelska om vulkan Hekla och det ökade trycket:
Iceland Monitor: Hekla

30.3.2017
Per Ekström
per@per.is
www.per.is